วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

กิจกรรมหน่วยดอกไม้1

กิจกรรมหน่วยดอกไม้

1.การนับ
ชื่อกิจกรรม การนับจำนวนดอกไม้
วิธีทำกิจกรรม ครูนำดอกไม้ใส่ตระกร้าแล้วให้เด็กนำดอกไม้มาว่างใส่ทีละดอกแล้วนับมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก

2.ตัวเลข
ขื่อกิจกรรม ดอกไม้แทนตัวเลข
วิธีทำกิจกรรม ถ้าครูเอยเลข3 ขึ้นมาให้เด็กหยิบดอกไม้3ดอก

3.การจับคู่
ชื่อกิจกรรม จับคู่ดอกไม้ที่มีสีเหมือนกัน
วิธีทำกิจกรรม ครูให้เด็กถือดอกไม้คนละ1ดอก แล้วครูให้คำสั่ง เช่น เรียกสีแดงก็ให้เด็กที่ถือดอกไม้สีแดงจับคู่กัน

4.การจัดประเภท
ชื่อกิจกรรม หาคู่ให้หนูหน่อย
วิธีทำกิจกรรม ครูเตรียมดอกไม้ ใบไม้ ลำต้นของดอกไม้ แล้วให้เด็กถือแล้วเป่านกหวีดให้เด็กวิ่งหากลุ่มของตนเอง

5.การเปรียบเทียบ
ชื่อกิจกรรม สั้น-ยาว
วิธีทำกิจกรรม ครูนำดอกไม้ที่มีขนาดไม่เท่ากัน แล้วให้เด็กออกมาเปรียบเทียบดอกไม้ ว่าดอกไหนสั้น ดอกไหนยาว

6. การจัดลำดับ
ชื่อกิจกรรม กว่าจะเป็นดอกไม้
ครูนำดอกไม้ตั้งแต่เริ่มแตกยอด ไปจนเป็นดอกบาน นำมาให้เด็กจัดลำดับการเจริญเติบโตของดอกไม้

7. รูปทรงและเนื้อที่
ชื่อกิจกรรม สังเกตรูปภาพดอกไม้
วิธีทำกิจกรรม ครูนำดอกไม้มาหลายชนิด แล้วครูก็หยิบดอกไม้แต่ละชนิดออกมาให้เด็กดู แล้วถามว่าดอกไม้แต่ละชนิดมีรูปทรงแบบไหน

8.การวัด
ชื่อกิจกรรม หนักเบาหรือเท่ากัน
วิธีทำกิจกรรม ครูนำดอกไม้มาหลายชนิด แล้วให้เด็กเปรียบเทียบว่าดอกไหนหนักและดอกไหนเบา หรือ ดอกไหนใหญ่หรือเล็ก

9.การเซท
ชื่อกิจกรรม จัดให้ถูกต้อง
วิธีทำกิจกรรม ครูนำดอกไม้มา 3 ชนิด มี ยอดดอก ดอกตูม ดอกบานมาอย่างละ 5 ดอก แล้วให้เด็กแยกเป็นกลุ่ม


10.การทำตามแบบหรือลวดลาย
ชื่อกิจกรรม จิ๊กซอว์ต่อให้ครบ
วิธีทำกิจกรรม ครูนำภาพที่สมบรูณ์ให้เด็กดูก่อน แล้วนำจิ๊กซอว์มาให้เด็กต่อให้เป็นภาพที่สมบรูณ์

11.การอนุรักษ์
ชื่อกิจกรรม การดูแลดอกไม้
วิธีทำกิจกรรม ครูนำดอกไม้และแจกันแล้วแจกแจกันให้เด็ก คนละ1ใบแล้วให้เด็กหยิบดอกไม้มาใส่แจกันแล้วให้เด็กเริ่มสังเกตดอกไม้ในวันต่อไปว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรโดยใช้เวลาสังเกต 3 วัน

5/2/52 บัทึกหลังการเรียน

อาจารย์พูดถึงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยที่ตัวเองทำเช่น
สาระที่อยากให้เด็กทราบ ได้แก่
วันที่ 1 เรื่อง ลักษณะ ได้แก่ สี รูปทรง กลิ่น รสชาติ
ยกตัวอย่าง คำถามจากหน่วยของตัวเอง(โดยใช้คำถามปลายเปิด)
วันที่ 2 เรื่องส่วนประกอบ ได้แก่ กลีบดอก เกสร ก้าน
ก่อนที่จะเริ่มสอนให้ทวนคำถามที่เรียนเมื่อวันที่1โดยใช้เพลงหรือคำคล้องจอง
วันที่ 3 สอนเรื่องเกี่ยวกับประโยขน์
ก่อนสอนอาจเริ่มจากความรู้เดิมที่เรียนผ่านมาใน2วัน
เริ่มจากการเล่านิทานเพื่อเข้าเรื่องที่จะเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2552

เพลง นับวัน

1 วันอาทิตย์ ตบมือ
2 วันจัทร์กระโดด นับ
3 วันอังคาร ยกมือ
นับ4 วันพุทธ โยกซ้าย
นับ5 วันพฤหัส โยกขวา
นับ6 วันศุกร์ หมุนเป็นวงกลม
7 วันเสาร์ เรามาร้องเพลง (ลัน ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลา)ซำ

นิทาน เรื่องลิงขี้ลืม

เช้าวันหนึ่งในป่าใหญ่ มีเจ้าลิงอาศัยอยู่1ตัว เจ้าลิงตัวนี้นะอยากรู้ว่าตัวเองมีนิ้วมือกี่นิ้วแต่เขาไม่สามารถนับเลขได้วันนี้จึงเดินเข้าไปในป่าแล้วก็เจอกับนกฮูกเขาถามคุณนกฮูกทันทีว่าคุณนกฮูกช่วยฉันนับนิ้วมือของฉันหน่อยคุณนกฮูกตอบว่ายกมือขึ้นแล้วกลางนิ้วออกแล้วทำที่เราบอกเจ้านะพอเรานับ1ให้ท่านนับตามเราแล้วพับนิ้วลงทีละข้างแล้วคุณนกฮูกก็พาเจ้าลิงนับทีละนิ้วตั้งแต่1จนถึง10เจ้าลิงก็ทำตามโดยการนับ1พับนิ้วโป้งนับ2พับนิ้วชี้นับ3พับนิ้วกลางนับ4พับนิ้วนางนับ5พับนิ้วก้อยแล้วก็สลับข้างเจ้าลิงก็นับ 6 7 8 9 10 โดยพับทีละนิ้วเจ้าลิงดีใจมากที่ตัวเองนับนิ้วได้เข้าจึงขอบคุณคุณนกฮูกที่ช่วยสอนให้เขานับได้และเจ้าลิงก็จากไปอย่างมีความสุข.....จบ.......

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ขอบข่ายของหลักสูตร

1.การนับ คือ การนับเพิ่มจาก 1 ขึ้นไปเรื่อยๆ
2.ตัวเลขคือสัญญาลักษณ์ในการแทนค่าของจำนวน
3.การจับคู่ คือ ฝึกให้เด็กสสังเกตสิ่งของที่เหมือนกัน และจับคู่กัน
4.การจัดประเภท คือ การจัดหมวดหมู่
5.การเปรียบเทียบ คือ การรู้จักสั้น ยาว หนักเบา
6.การจัดลำดับ คือ การวัดที่วางสิ่งของในขนาดเท่ากัน
7.รูปหรงและเนื้อที่
8.การวัด ทำไห้เด็กได้หาค่าและปริมาณ
9.เซท คือ การสอนเรื่องง่ายๆจากสิ่งรอบตัวที่มีการเชื่อมโยงกัน
10.เศษส่วน
11.การทำตามแบบหรือลวดหลาย ฝึกให้เด็กทำตามแบบและต่อให้สมบูณร์
12.การอนุรักษ์ คือการใช้เหตผล

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สัปดาห์ที่ 3

วันนี้อาจารย์ให้ดพิ่มลิงค์สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลิงค์เข้าหาอาจารย์และเพื่อนที่ลิงค์เรียบร้อบแล้วก็ทำงานในส่วนของตัวเองที่ยังไม่เสร็จนะค่ะและอาจารย์ได้สอนเนื้อหา เกี่ยวกับทฤษฎีทางสติปัญญาของเพียเจย์สรุปว่าพัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้โดยลำดับระยะพัฒนาทางชีวคงที่ แสดงให้ปรากฎโดยปฏิสัมพันธ์ ของเด็กกับสิ่งแวดล้อม